İnme(Felç) Rehabilitasyonu   31.12.2013

 

Rehabilitasyonun amacı, kaybolmuş veya hasara uğramış fonksiyonların tekrar kazandırılarak kişinin bağımsız olarak yaşamını sürdürmesinin sağlamaktır.

Kişinin inme sonrası kısıtlanan fonksiyonlarına bağlı olarak rehabilitasyon; vücudu kuvvetlendirmek ve koordinasyonu geliştirmek için egzersizleri; zihinsel ve duygusal sonuçlarla başa çıkabilmek için danışmayı; günlük yaşam aktivitelerini gerçekleştirmek için yeni yolların öğretildiği eğitimi içerir. Ayrıca rehabilitasyon inme sonrası kalan fonksiyon bozukluğu ile başa çıkabilmek için kişinin yaşadığı çevreyi ve yaşamını organize etmesine yardımcı olur.

İnme geçirilen ilk birkaç ay içinde vücudun doğal iyileşme sürecine bağlı olarak bazı fonksiyonlar geri gelir; daha sonraki rehabilitasyon sürecinde birçok fonksiyon başarılabilir. Rehabilitasyon süreci ömür boyu sürer.

 

Rehabilitasyon ne zaman başlar?

 

Rehabilitasyonun başlangıç evresi hastanın medikal durumunun stabil olduğu hastanede kalınan dönemdir. Bu dönemde hastanın tolerasyonuna göre yatak içinde veya yatak dışında mobilize edilir. Hastaneden ayrıldıktan sonra rehabilitasyon aylar hatta yıllar boyunca devam edebilir.

 

Rehabilitasyon programına nasıl katılabilirsiniz?

 

Ülkemizde İnme sonrası rehabilitasyon hizmeti veren yataklı kurumların sayısı oldukça azdır. Bu yüzden rehabilitasyon, ayaktan rehabilitasyon hizmeti veren hastane ve kliniklerde veya evde bakım şeklinde uygulanır.

 

İnme sonrası Fizyoterapi ve Rehabilitasyon:

 

Fizyoterapi, inmeye bağlı olarak etkilenen kasların koordinasyonunu, kontrolünü ve gücünün tekrar kazandırılmasına yardımcı olur. Ayrıca yürüme ve denge, uzuvların eklem hareketleri, vücudun yarısındaki felç ve zayıflık gibi hareketin komponentleri geliştirilmesini sağlar. İnme sonrası meydana gelen fiziksel problemlerin en aza indirilmesi; günlük yaşam aktivitelerini yapma becerilerinin tekrar kazandırılması amacına göre dizayn edilir.

 

İnme sonrası hangi durumlar fizyoterapiden faydalanır?

 

Fizyoterapi, birçok kas fonksiyonun ve duysal problemin kompanse edilmesi veya geliştirilmesine yardımcı olur.


Paralizi: inme geçiren bireylerin yarısından fazlası vücudunun bir yarısındaki bir ya da daha fazla kas grubunu hareket ettiremez.

Zayıflık: inmeli taraf ekstremitelerdeki zayıflık objelerin tutulması, yürüme ve denge gibi fonksiyonları etkiler.

Spastisite: kasların sert ve gerilmeye direnç gösterdiği durumlardır. Genellikle el, kol ve bacaklarda görülür. Ağrı ve hareketin kısıtlanmasına neden olur.

Ağrı: kas kasılmalarına bağlı ağrılara ek olarak, zayıflık ve paralizide ağrıya neden olabilir. Örneğin, kası kuvvetlendirmek için yapılan fizyoterapi etkilenmiş omuzdaki ağrıyı azaltır.

Ataksi: hareketlerin koordine edilmesinin zorlanması

Denge: birçok inme geçiren hastada denge merkezinin etkilenmesine veya bir taraftaki kas güçsüzlüğüne bağlı olarak denge problemleri gelişir.

Yorgunluk: kas ve sinir problemlerine bağlı olarak günlük aktiviteler daha da zorlaşır. Fizyoterapi ile hastaya enerjisini nasıl kullanacağı ve enduransı artırıcı yöntemler öğretilir.

 

Fizyoterapi nelerden oluşur?

 

İnme sonrası Fizyoterapi programı hastanın ihtiyaçları göz önünde bulundurularak planlanır. Tipik bir fizyoterapi programı; mobilizasyon egzersizleri, kuvvetlendirme, germe, koordinasyon, normal eklem hareketi egzersizleri gibi egzersizlerden oluşur. Bunlara ek olarak daha spesifik olarak Fizyoterapistler tarafından uygulanan PNF(proprioseptif Neuromuscular Facilitation), Bobath, brunnstrom gibi nörofizyolojik yaklaşımlar mevcuttur.

 

İnme sonrası egzersiz neden önemlidir?

 

İnme sonrası meydana gelmiş fiziksel yetersizliklerin üstesinden gelmek için yapılan çalışmalara ek olarak; düzenli egzersiz; kardiovasküler performansı artırmada oldukça önemlidir.

Fiziksel aktivite normal bir insanla karşılaştırıldığında inmeli hastalarda kalp ve damar sisteminde daha fazla baskı oluşturur. İnmenin boyutuna göre, hastanın yapabileceği aktiviteler sınırlıdır. İnmeli hastalar günlük aktivitelerde performansı artırmak için haftada 3 kez, 10 hafta boyunca tolerasyonuna göre aerobik egzersizler yapabilir.

 

Konuşma terapisi:

 

Konuşma terapisi inmeli hastanın ve ailesinin iletişim problemlerinin azaltıp ve üstesinden gelmesine yardımcı olur.

Konuşma ve dil patalogları, konuşma ve iletişim kurmanın mental ve fiziksel yönünün tekrar öğrenilmesini sağlar. Ayrıca tedaviler konuşma güçlüklerini önleyerek hastanın kendisini tekrar ifade etmesini sağlar.

 

İnme konuşmayı nasıl etkiler:

 

İnme; hafıza, düşünme, konuşma ve konuşulanları anlama fonksiyonlarını etkileyebilir. İnme sonrası en sık görülen konuşma problemleri:

Afazi: konuşmanın zihinsel işlemindeki yetersizliğin olduğu durumlardır. İnme sonrası sık görülen durumlardan biridir. İnmeli hastalar düşüncelerinin kelimelerle ifade edemez, doğru kelimeyi bulmakta zorluk çeker ve cümle kuramaz. Ayrıca okuma, yazma ve rakamlarla uğraşmayı etkiler.

Dizarti: ağız ve yüz çevresi kasların zayıflığı veya kontrol etmedeki yetersizliğine bağlı olarak konuşmanın düzgün olarak yapılamadığı durumlardır. 

Disfaji: beynin ilgili bölümünün etkilenmesine bağlı olarak yutma fonksiyonunun olmaması ya da yetersiz olduğu durumlardır.

  
WEB TASARIM  www.editinteractive.com logo EDIT BRAND STUDIO