Nörofizyolojik Yaklaşımlar

Brunnstrom yaklaşımı

Brunnstrom yaklaşımı, isveçli bir fizyoterapist tarafından geliştirilen bir tekniktir. Iyileşme sırasında gelişen hareketin sinerjik paternleri üzerinde durur.

İyileşme evreleri:

 1. Flastisite: herhangi bir aktif hareket yok

 2. Spastisite: minimal istemli hareket görülebilir.

 3. Sinerjilere yakın istemli hareketler görülür.

 4. Sinerjilerde daha iyi hareketler elde edilir. Spastisite azalır.

 5. Sinerjiler azalarak daha kombine istemli hareketler elde edilir.

 6. Sipastisite kaybolur veya minimal olur.

 7. Normal hareket elde edilir.

Evre 1-2-3 sinerji paterni, sinerji 3-4 kombine hareket, 5-6 istemli hareket evreleridir.

 

Bobath yöntemi

 

 • Amaç tonusu sağlamak, otomatik hareketleri fasilite ederek normal hareketi sağlamaktır.

 • Fasilitasyon ve inhibisyon yöntemleri kullanılarak motor hareketin kalitesi artırılır.

 • Hastanın yeterliliği üzerinde durulur.

 • Duysal ve motor uyarılar arasındaki ilişkiler vurgulanır.

 • Sağlanan fonksiyonların evde kullanımı hastaya öğretilir

 • Brunnstrom yöntemine ters olarak anormal refleksler inhibe edilir.

 

PNF(Proprioseptive Neuromuscular Facilitation)

 

PNF egzersizleri hasara uğramış kas dokusunun fleksibilitesinin, kas gücünün ve eklem hareket açıklığının artırılması için kullanılan oldukça etkili ve özel bir yöntemdir.

PNF egzersizleri hasara uğramış kas dokusunun fleksibilitesinin, kas gücünün ve eklem hareket açıklığının artırılması için kullanılan oldukça etkili ve özel bir yöntemdir.PNF uygulayan Fizyoterapist, sözlü veya sözlü olmayan ifadeler kullanarak hastanın motive olmasını, tekniklere katılmasını ve eğitilmesini sağlar. Ayrıca Fizyoterapist PNF uygularken, hastaya tekrarlanan dereceli direnç verir; kas kasılmasını sağlamak ve hareket açıklığını artırmak için refleksleri ortaya çıkarır; aktif ve pasif harekettin özel paternlerini kullanır; performansı artırmak için ilave yöntemleri kullanır; istemli veya istemli olmayan hareketlerle ilişkili olan nöromusküler prosedürleri kullanır.

 

PNF tekniği birçok ortopedik ve nörolojik hastalığın tedavisinde kullanılan oldukça spesifik ve özel bir yöntemdir. Öğrenmesi ve uygulanması zor olan bu tekniği Fizyoterapistler, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokullarında (4 yıllık) en az 2 sömestr olmak üzere PNF eğitimini alır. PNF uygulayabilmek için çok iyi bir klinik eğitimin yanı sıra anatomi, biomekanik ve kinezyoloji eğitimi gereklidir.

 
 
WEB TASARIM  www.editinteractive.com logo EDIT BRAND STUDIO