Pediyatrik Fizyoterapi

Pediyatrik fizyoterapi bir çok hastalığın tedavisinde oldukça önemli bir rol üstlenir.  Pediyatrik fizyoterapi hastanın fonksiyonel kapasitesinin belirlenmesi, uygun tedavi programının belirlenmesi, fonksiyonel kapasiteyi artıran bir çok ortez& protez uygulamasını kapsayan pediyatrik fizyoterapi hastaların en yüksek kapasiteye ulaşmasını sağlar. Pediyatrik fizyoterapi; yürüme analizi ve eğitimi, manuel teknikler, havuz tedavisi, denge eğitimi, elektrik stimülasyonu, ortez protez uygulamaları, aile eğitimi, nöromuskuler eğitim gibi yöntemleri içeren tedavi programlarından oluşmaktadır.

Pediyatri fizyoterapistleri ;Serebral palsi, Travmatik spinal kort yaralanmaları, Spina bifida, Kardiyak hastalıklar, Onkolojik hastalıklar, Amputasyonlar veya uzuv deformiteleri, ortopedik cerrahi sonrası ve nöromotor gelişim problemleri gibi birçok hastalığın tedavisini yaparlar.

Pediyatrik fizik tedavi; doğumsal, gelişimsel, kas iskelet sistemini kapsayan bir çok hastalığın tedavisini içeren fizik tedavi bölümüdür.

 

- Gelişme yetersizliği,
- Serebral Palsi,
- Travmatik beyin yaralanmaları,
- Kromozom anomalileri,
- Ortopedik yaralanmalar,
- Tortikollis,
- Spina Bifida veya Spinak Kord yaralanmaları,
- Muscular Distrofi,
- Brakial Plexus,
- Kas ve eklem ağrı gibi durumların tedavisinde önemli rol oynar.

 
WEB TASARIM  www.editinteractive.com logo EDIT BRAND STUDIO